Autorizovaný importér rehabilitačných zariadení MICROGATE

fb twitter youtube

videocom1
logo sportiming
liski

Prihlásenie

OptoGaint - systém pre analýzu chôdze

Optogait je nominatívny systém pre analýzu pohybu a funkčné hodnotenie u pacientov s normálnymi alebo patologickými stavmi. Systém je vybavený optickými senzormi pracujúci na frekvencii 1000 Hz a s presnosťou 1 cm, detekcia chôdze s časovými parameterami s využitím pre beh či iné typy testov.
Cieľom meraní týchto údajov je umožňuje monitorovanie stavu pacienta na konštantnej úrovni, detekciu problémových oblasti, posúdenie mechanických nedostatkov a rýchle overenie existencie asymetrie medzi oboma nohami.
Softvérová platforma umožňuje jednoduché uloženie všetkých vykonaných kontrol a schopnosť vyvolať ich okamžite, ak je to nevyhnutné. To umožňuje zostaviť plán zotavenia pacienta.

OptoGait systém

listaJedná sa o optický merací systém sa skladá z vysielacej a prijímacej lišty. Každá z nich obsahuje 33 až 100 LED , v závislosti na zvolenom rozlíšení. Kontrolky LED na vysielacej lište plynule komunikujú s tými, na prijímacej lište. Systém detekuje prerušenia v komunikácii medzi lištami a vypočítava ich trvanie. Vďaka tomu je možné v každom okamihu, získať číselné údaje, následne získať údaje medzi výkonmi jednotlivých pacientov alebo u toho istého pacienta v rôznych okamihoch.  Špecializovaný softvér umožňuje získať rad parametrov, výkonu s ​​maximálnou presnosťou a v reálnom čase.

Absencia pohyblivých mechanických častí zaručuje presnosť a veľkú spoľahlivosť.

Kvalita a množstvo

OptoGait ponúka okrem numerických dát aj záznam. Vďaka malej kamere, ktorú je možné podľa potreby umiestniť, umožňuje nahrávanie obrazov vykonaných skúšok, ich synchronizáciu s nameranými hodnotami. Vďaka tomu je možné robiť krížové kontrolu medzi dátami a obrazom, a tiež kontrolu s podrobnejšou analýzou obrazu prostredníctvom využívania špecializovaných nástrojov.

OptoGait system