Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Samomerací sestém - Self Timing

schema samomeraci systemStále viac lyžiarov si chce odmerať čas zjazdu alebo vyskúšať zjazd ako na skutočných pretekoch.

Ponúkame inovatívne samomeracie, automatické, systémy, ktoré vám umožnia plne uspokojiť túto vyhľadávanú atrakciu a ponúknuť svojim zákazníkom služby na vyššej úrovni.

Meranie času je plne automatické a nie je potrebná pomoc zo strany prevádzkovateľa, dokonca aj pri paralelnom slalome.

Systém je plne riadený Microgate zariadeniami a zobrazovaný na zobrazovacích tabuliach (displayboards), ktoré zaisťujú, spoľahlivé fungovaie a jednoduchosť montáže.

Podľa pokynov, budete môcť nainštalovať časový systém sami.

Automatizované meračské systémy:

- slalom
- paralelný slalom
- carving
- bicykle - downhil