Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

ReacTime - odhaľovanie falošných štartov

reactimeje zariadenie na odhaľovanie falošných štartov, meranie reakčnej doby a explozívnej sily, bez nutnosti zapojenia káblov.
Modul ReacTime, je vyrobený tak aby bol kompaktný, s východiskovými blokmi. Každý modul obsahuje rádiový vysielač a prijímač, reproduktor a pohybový senzor. ReacTime umožňuje záznam štartov, a hlásenie predčasných štartov.Tiež ukladá odozvy športovcov a explozívnu silu vyvinutú po štarte pretekov. Získané hodnoty je možné vytlačiť (pomocou voliteľnej tlačiarne).