Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

MicroBeep - bzučiak

Inovatívny bzučiak je veľmi kompaktný a ľahký (rozmery 12x4x6cm, hmotnosť 300 g), môže byť pripojený do štartovacieho semaforu MICROGATE MicroSEM. Vďaka membránovej klávesnice a informáciam zobrazených na alfanumerickom displeji, je možné jednoduché nastavenie doby cyklu a výber nasledujúcich režimov funkcií:

- alpské lyžovanie
- bežkovanie
- štyri rôzne Rally režimy pre riadenie automobilových pretekov
- riadenie a identifikácia falošných štartov
- možnosť pre užívateľov priamo nastaviť funkciu cyklu pípania a svetelné sekvencie semaforu v súlade s potrebami preteku. Silný bzučiak zabudovaný v prístroji zjednodušuje používanie MicroBEEP.

microbeeper