Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Samomeracie zariadenie pre slalom

Špeciálne box na  mince (pracuje so žetónmi , mincami alebo kartami ), je vybavený signálnym svetlom a zvukovým signálom, štart signalizuje zelené svetlo. Po prechode cieľom zobrazí na alfanumerickom alebo grafickom displeji času závodu.
Inštalácia druhej fotobunky umožňuje merať rýchlosť v určitom mieste. Systém dokáže súčasne  odmerať až štyroch po sebe idúcich ľudí na trati. Interval medzi jedeným štartom a dĺžkou preteku spolu s ďalším je možné ľahko nastaviť, čo zaručuje, že systém funguje bezpečne a spoľahlivo aj keď súťažiaci nedokončil trať.
Ak systém zostáva nevyužitý je možné zobrazovacie tabule využiť pre automatické zobrazenie každé oznámenie alebo reklamy, ktoré si naprogramujete. 
Ak sa zariadenie pripojí k tlačiarni, je možné vytlačiť všetky údaje získané údaje a vopred naprogramované správy. Vložené batérie majú dostatočnú silu na celý deň a zabezpečujú bezporuchovú prevádzku zariadenia.
slalom zjazd

Samomerací systém pre slalom (sada) sa skladá:

1 Boxu na peniaze
1 Štartovacej bránky
1 Fotobunky + reflektor
1 alfanumerického alebo grafického displaja.

voliteľné príslušenstvo:

1 tlačiareň s rezačkou ebedded
1 fotobunka pre snímanie rýchlosti